Mesto gde se ideje realizuju

Sušenje rezane građe

Sušenje Rezane Građe: Proces Transformacije do

 Visokog Kvaliteta

Sušenje rezane građe je ključni korak u procesu prerade drveta koji ima značajan uticaj na kvalitet, trajnost i upotrebljivost finalnog proizvoda. Ovaj kompleksan proces zahteva pažljivo planiranje i upotrebu različitih tehnika kako bi se postigle optimalne karakteristike drveta. Kroz sledeće pasuse, istražićemo suštinske aspekte sušenja rezane građe, koristeći različite sinonime za ovu temu.

Sušenje Drvenih Ploča

Sušenje drvenih ploča predstavlja neophodan korak u transformaciji sirove drvne građe u finalni proizvod. Ovaj proces ima za cilj uklanjanje vlage iz drveta kako bi se postigla stabilnost i smanjila opasnost od deformacija tokom upotrebe.

Metode Osušivanja Drvenih Ploča

Konvencionalno Sušenje:

Konvencionalno sušenje podrazumeva upotrebu prirodnog vazduha ili ventilacionih sistema za postizanje procesa sušenja. Ova metoda je tradicionalna, ali može zahtevati više vremena u poređenju s modernijim tehnikama.

Vakuumsko Sušenje:

Vakuumsko sušenje koristi smanjeni pritisak kako bi se ubrzao proces uklanjanja vlage iz drveta. Ova metoda omogućava preciznu kontrolu i efikasnost u postizanju željenih rezultata.

Sušenje Pomoću Solarnih Panela:

Ova ekološki prihvatljiva metoda koristi sunčevu energiju za sušenje drveta. Solarni paneli apsorbuju sunčevu svetlost i generišu toplotu koja se zatim koristi za isušivanje drvenih ploča.

Proces Sušenja Rezane Građe

Faza Pripreme:

Pre samog sušenja, drvene ploče prolaze kroz fazu pripreme. To uključuje pravilno sečenje i sortiranje drveta, kao i eventualno tretiranje posebnim hemikalijama kako bi se sačuvala kvaliteta drveta tokom procesa.

Faza Sušenja:

Sušenje započinje postavljanjem drvenih ploča u sušare ili na otvorenom, u zavisnosti od metode koja se koristi. Tokom ove faze, vlaga iz drveta se postepeno uklanja, često pod kontrolisanim uslovima temperature i vlažnosti.

Kontrola Parametara:

Ključna komponenta efikasnog sušenja je precizna kontrola parametara poput temperature, vlažnosti i brzine strujanja vazduha. Ovi faktori variraju u zavisnosti od vrste drveta i željenih karakteristika finalnog proizvoda.

Prednosti Sušenja Rezane Građe

Povećanje Stabilnosti:

Sušenje rezane građe povećava stabilnost materijala, smanjujući rizik od pucanja, uvijanja ili deformacija tokom upotrebe.

Smanjenje Težine:

Uklanjanjem viška vlage, smanjuje se ukupna težina drveta, što olakšava rukovanje i transport.

Poboljšanje Čvrstoće:

Suvo drvo obično ima bolje mehaničke karakteristike, uključujući povećanu čvrstoću i tvrdoću.

Očuvanje Estetike:

Sušenje drva očuva estetske karakteristike materijala, poput boje i teksture, čineći ga privlačnijim za upotrebu u različitim projektima.

Materijali Korišćeni u Sušenju Rezane Građe

Sušare:

Sušare su specijalizovane prostorije opremljene sistemima za kontrolu temperature, vlažnosti i cirkulacije vazduha. Sušare mogu biti konvencionalne, vakuum, ili koristiti solarnu energiju.

Solarni Paneli:

Solarni paneli koriste energiju sunca za generisanje toplote koja se koristi u procesu sušenja drva. Ova ekološki prihvatljiva opcija postaje sve popularnija zbog smanjenog uticaja na životnu sredinu.

Klimatske Komore:

Klimatske komore su kontrolisane prostorije gde se parametri poput temperature i vlažnosti precizno podešavaju kako bi se postigao optimalan proces sušenja.

Kako Se Radi Sušenje Rezane Građe?

Koraci Sušenja:

 1. Priprema Drva: Drvo se pravilno priprema, uključujući sečenje na određene dimenzije i eventualno tretiranje.
 2. Postavljanje u Sušaru: Drvo se postavlja u sušaru ili na otvoreno, u zavisnosti od metode sušenja.
 3. Kontrola Parametara: Parametri poput temperature, vlažnosti i brzine strujanja vazduha se precizno kontrolišu.
 4. Sušenje: Proces sušenja se odvija tokom određenog vremenskog perioda, uz pažljiv nadzor.

Sušenje Pomoću Solarnih Panela:

 1. Položaj Panela: Solarni paneli se postavljaju na strategijskim mestima kako bi apsorbovali maksimalnu sunčevu energiju.
 2. Generisanje Toplote: Solarni paneli generišu toplotu koja se dovodi do mesta sušenja drveta.
 3. Kontrola Procesa: Parametri sušenja i temperatura se i dalje pažljivo kontrolišu tokom procesa.

Vakuumsko Sušenje:

 1. Postavljanje u Vakuumsku Komoru: Drvo se postavlja u vakuumsku komoru.
 2. Smanjenje Pritiska: Pritisak u komori se smanjuje, što ubrzava proces uklanjanja vlage.
 3. Kontrola Parametara: Parametri sušenja se prate i kontrolišu tokom celog procesa.

Zaključak

Sušenje rezane građe je neophodan korak koji direktno utiče na kvalitet i trajnost drveta. Različite metode i tehnologije omogućavaju prilagođavanje procesa specifičnostima različitih vrsta drveta i zahtevima finalnog proizvoda. Pažljivo praćenje parametara i odabir odgovarajuće tehnike su ključni za postizanje optimalnih rezultata. Kroz ovaj proces, sirovo drvo se transformiše u materijal visokog kvaliteta, spremno da zadovolji različite potrebe u građevinskoj, stolarskoj i drugim industrijskim sektorima.

Postoji više razloga za sušenje rezane građe

Ova jedinstvena usluga vam ponovo omogućava da prilagodite projekat svojim zahtevima kako biste postigli izgled koji želite, umesto da se zadovoljite alternativom zbog ograničavajućih faktora.

Kvalitet

Postoji više razloga zašto drvo mora da prođe kroz proces sušenja

 • Tajmer za sušenje je lakši i stoga je lak transport.
 • Suvo drvo ima dobru mašinsku obradu, lepljenje i dobra radna svojstva, a ne mokro drvo.
 • Električna i toplotna izolaciona svojstva drveta se poboljšavaju sušenjem.
 • Sušenje drveta je važno kako bi se izbeglo propadanje drveta ili rast gljivica, koji bi mogli pokvariti drvo i otežati upotrebu.
 • Proces sušenja takođe povećava čvrstoću drveta.

Uobičajene metode sušenja

Ekonomski izvodljivi sistemi usvojeni u industriji posebno se razlikuju po stepenu kontrole životne sredine koji obezbeđuju.

SUŠENJE NA VAZDUHU: Drvo se čuva u šupi ili pokriva krovom i ostavlja za prirodno sušenje na vazduhu. Oni su samo zaštićeni od padavina.

PRISILNO SUŠENJE: Prisilno sušenje je proces sušenja drveta uz pomoć ventilatora pored prirodne cirkulacije vazduha. Drvo se ponovo štiti od padavina držanjem u šupi. Ovaj proces je dugotrajan.

SUŠENJE NA NISKOJ TEMPERATURI: Ovom metodom drvo se suši pod kontrolisanim temperaturnim uslovima. Drvo se čuva u zgradi u kojoj je temperatura postavljena na čak 130oF ili obično između 80oF do 110o i kontroliše vlažnost kroz otvore za ventilaciju. Cirkulacija vetra se ostvaruje preko ventilatora. Postoje 3 vrste sušenja na niskim temperaturama

 • Solarni grejač ili solarna sušara: Jeftinija metoda, ali zavisi od vremenskih prilika
 • Sušač za sušenje vlage: veoma skup, ali veoma dobar sistem upravljanja
 • Sušač sa parnim grejanjem: Nije mnogo skupo, ali kontrolni sistem nije dobar.

SUŠENJE U SUŠARI

Sušenje u peći je proces u kojem se uvodi toplota i kontrolišu uslovi grejanja u peći kako bi se drvo osušilo. Takav proces sušenja drveta je brži i povoljniji tamo gde vremenski uslovi ne pomažu u postizanju najboljih rezultata sušenja. Glavni elementi sušenja u peći su:

 • SUŠARA: Komora peći je izgrađena od cigle ili šupljih cementno-betonskih ploča. Nekoliko modernih peći je napravljeno od lima ili aluminijuma gde su zidovi konstrukcije u sendviču sa toplotnom izolacijom.
 • METODOLOGIJA GREJANJA: Proces grejanja se ostvaruje preko parnih izmenjivača toplote i cevi različitih veličina. U retkim slučajevima, struja i gas se takođe koriste za grejanje.
 • KONTROLA VLAŽNOSTI: Vlažnost se može kontrolisati u peći uz pomoć uvođenja pare u peć kroz cev za raspršivanje pare. Da bi se ograničila kontrola vlažnosti, izgrađen je odgovarajući ventilacioni sistem. Postoji ventilacioni sistem u svim vrstama peći.
  CIRKULACIJA VAZDUHA: Cirkulacija vazduha se postiže pomoću ventilatora ili duvaljki koji se mogu instalirati unutar i izvan peći. Cirkulacija vazduha je važna za odvođenje toplote i vlage od tereta.

O nama

Firma ”Tolča” ima dugu tradiciju poslovanja od 80 godina.  Naši primarni poslovi su prodaja rezane građe i izrada ambalažnih sanduka i ambalažnih paleta koje se koriste za prevoz teških i lakih mašina.

Proizvodi

Linkovi

Galerija

©2023, Tolča. Sva prava zadržana. Designed with  by Impaktiva